ผลิตภัณฑ์ของเรา

“คุณภาพที่เป็นหนึ่ง จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์"

 

บริษัทโอกาวา เอเซีย จำกัด เราทั้งองค์กรมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองกับพวกเขาด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเรา ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

 

เราได้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่วนใหญ่คือ Radiator Grille ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาทางเราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพว่าชิ้นส่วนนี้เป็นหน้าตาหรือเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของยานยนต์โดยชิ้นส่วนนี้ได้สร้างความประทับใจจนกระทั่งสร้างชื่อเสียงบริษัทเราให้เติบโตขึ้นและได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์

 

เรายังเป็นผู้นำการผลิตในชิ้นส่วนส่วนอื่นๆอีกมากมาย เช่นในชิ้นส่วน housing analog meter ,cover mirror,rear garnish,rear moulding ,rear back license ,..และอื่นๆ ซึ่งชิ้นส่วนโดยรวมส่วนใหญ่เป็นการวางกลยุทธ์ของชิ้นส่วนที่ใช้เพื่อสร้างความประทับใจในอุตสาหกรรมยานยนต์